Nieuws

Nieuwe Kredietovereenkomst met Triodos ondertekend

Nieuwe Kredietovereenkomst met Triodos ondertekend
Op dinsdag 23 oktober 2018 hebben de initiatiefnemers van het Gezondheidscentrum Lloyd's Terras voor de tweede keer een kredietovereenkomst met Triodosbank gesloten. De eerste keer was in juni 2017, maar die was door misverstanden met de gemeente Veendam over de aankoop van de grond, verlopen. Aanpassing van de kredietovereenkomst was noodzakelijk.
 

Persbericht Gemeente Veendam

Persbericht Gemeente Veendam
Persbericht Veendam, augustus 2018 Overeenstemming vestiging Gezondheidscentrum Lloyd’s Terras De  initiatiefnemers van het Gezondheidscentrum Lloyd’s Terras (GCLT) en de gemeente Veendam hebben overeenstemming bereikt over de vestiging van het gezondheidscentrum op het Lloyd’s Terras in Veendam. Binnenkort doen de initiatiefnemers hiervoor een aanvraag omgevings-vergunning. In september 2018 wordt een overeenkomst ondertekend.
 

Opnieuw financiering bij Triodos Bank

Opnieuw financiering bij Triodos Bank
Sinds 2016 is voor het nieuw te bouwen Gezondheidscentrum Lloyd's Terras de Triodos Bank de beoogde financier. Met Sander Kooiman van Triodos is van meet af aan een goed en intensief contact geweest, opdat de voorwaarden waaronder de financiering kan worden aangeboden voor de initiatiefnemers haalbaar zijn. Woensdag 12 juli 2017 werd de eerste kredietovereenkomst ondertekend, maar door de problemen over de aankoop van de grond, moest de financiering deze zomer (2018) opnieuw worden aangevraagd. Met succes, dat de bouw definitief doorgaat is meded te danken aan Triodos Bank.
 

NIVEL: Eerste en tweedelijn zijn niet per definitie communicerende vaten

NIVEL: Eerste en tweedelijn zijn niet per definitie communicerende vaten
Het NIVEL heeft onderzoek gedaan naar het antwoord op de vraag in hoeverre de eerste lijn (en dan met name huisartsenzorg) en de tweede lijn communicerende vaten zijn in, die zin dat meer inspanningen in de eerste lijn gepaard gaan met minder zorggebruik in de tweede lijn. Het betreft een vervolganalyse op het in 2013 door NIVEL gepubliceerde rapport ‘Ruimte voor substitutie?: verschuivingen van tweedelijns- naar eerstelijnszorg.’
 

Zeer inspirerende bijeenkomst van aspirant zorgverleners GC Lloyd's Terras

Zeer inspirerende bijeenkomst van aspirant zorgverleners GC Lloyd's Terras
Na afloop waren de reacties eensgezind enthousiast: iedereen vond de bijeenkomst van 12 oktober (2016) in Hotel Parkzicht in Veendam met de zorgverleners die de intentie hebben om zich te vestigen in het nieuw te bouwen gezondheidscentrum op het Lloyd's Terras in Veendam zeer inspirerend. Het werd de kick-off van een samenwerking tussen hulpverleners van diverse disciplines die moet leiden tot een betere (zoveel mogelijk integrale) samenwerking tussen hulpverleners in de (1ste en 2de lijn van de) somatische en de geestelijke gezondheidszorg en met het sociale domein. De inbreng van ieder van de deelnemers gaf vertrouwen aan elkaar en partijen als Zorgbelang (t.b.v. de patiënt) en de beoogde geldverstrekker (t.b.v. de financiering). 
 

Informatiebijeenkomst op woensdag 20 april 2016

Informatiebijeenkomst op woensdag 20 april 2016
Op woensdag 20 april 2016 is in een besloten informatiebijeenkomst inzicht gegeven in de plannen en ambities van de initiatiefnemers van het Gezondheidscentrum Lloyd's Terras te Veendam.