Terug naar Nieuws

Zeer inspirerende bijeenkomst van aspirant zorgverleners GC Lloyd's Terras

Gepubliceerd op:
Zeer inspirerende bijeenkomst van aspirant zorgverleners GC Lloyd's Terras

Na afloop waren de reacties eensgezind enthousiast: iedereen vond de bijeenkomst van 12 oktober (2016) in Hotel Parkzicht in Veendam met de zorgverleners die de intentie hebben om zich te vestigen in het nieuw te bouwen gezondheidscentrum op het Lloyd's Terras in Veendam zeer inspirerend. Het werd de kick-off van een samenwerking tussen hulpverleners van diverse disciplines die moet leiden tot een betere (zoveel mogelijk integrale) samenwerking tussen hulpverleners in de (1ste en 2de lijn van de) somatische en de geestelijke gezondheidszorg en met het sociale domein. De inbreng van ieder van de deelnemers gaf vertrouwen aan elkaar en partijen als Zorgbelang (t.b.v. de patiënt) en de beoogde geldverstrekker (t.b.v. de financiering). 

Het werd een zeer insprirende bijeenkomst, daar waren alle deelnemende zorgverleners het na afloop over een. Zij waren door de initiatiefnemers van het nieuw te bouwen Gezondheidscentrum Lloyd’s Terras (GCLT) uitgenodigd, omdat zij te kennen hebben gegeven met elkaar in en vanuit het GCLT met en rondom de patiënt te willen samenwerken. Het afgelopen jaar is volop besteed aan het interesseren van zorgverleners voor een vestiging in het GCLT, de indeling en vormgeving van het gebouw, de samenwerking en de financiering van het gebouw. We zijn goed gevorderd en nu waren we zover dat we ook graag weer wilden overleggen met alle zorgverleners tegelijk die de intentie hebben uitgesproken om zich in het GCLT te gaan vestigen.

Met de bijeenkomst willen we een begin maken met het proces om te komen tot de zorginhoudelijke samenwerking tussen de zorgverleners van het GCLT. Dat is om meerdere redenen. We willen betrokkenheid creëren, ieders visie op en ambitie voor multidisciplinaire zorgverlening bespreken, komen tot zorgprogramma’s en het vertrouwen verkrijgen in elkaar en van geldverstrekkers voor de bouw van het gezondheidscentrum. Zo wil de Triodosbank graag investeren in een samenwerking die ambitieus, vernieuwend en succesvol is, maar wel het vertrouwen krijgen in de samenwerking en in de samenwerkingspartners. We hadden dan ook de Triodosbank uitgenodigd om het vertrouwen te krijgen dat de samenwerking in en vanuit het GCLT een succesvolle zal worden en dat de continuïteit daarvan min of meer gewaarborgd zal zijn.  

De deelnemende zorgverleners zijn:
Huisartsenpraktijken Veentjer en Hertenkamp (Hofman en Van der Stoel)
Apothekers Combinatie Veendam
Fysiotherapiepraktijk Havenstraat
Molendrift (GGZ voor jeugdigen en jong volwassenen)
Ommelander Ziekenhuis Groningen
Buurtzorg
Diëtistenpraktijk Klary Nijenhuis
Vegro (hulpmiddelen)
Certe (laboratorium)
Compaen (sociale domein)
Zorgbelang Groningen

De bijeenkomst werd geopend door Bart Doornbusch, adviseur en bestuurslid van Coöperatie 1ste Lijn Lloyd's Terras UA. Hij verzorgde ook de inleiding en vertelde van de visie op de samenwerking en de ambitie die de initiatiefnemers van het GCLT hebben. De drie doelstellingen van de in Amerika in 2008 geintroduceerde Triple Aim-filosofie worden nagestreefd: betere gezondheid van de populatie, hogere (ervaren) kwaliteit van zorg en beheersbare en zo mogelijk lagere kosten van de gezondheidszorg per hoofd van de populatie. Verder willen de initiatiefnemers de patiënt niet zozeer als patiënt, verzekerde en inwoner van Veendam zien, maar vooral als mens. Vandaar dat in het initiatief de patiënt centraal staat en Zorgbelang Groningen ook was uitgenodigd. Na de inleiding vertelden alle deelnemers van hun visie op de samenwerking en hun ambitie.     

Corona / COVID-19

Corona / COVID-19
De ontwikkelingen van het Corona-virus zijn vreselijk en daarmee hebben in het Gezondheidscentrum Lloyd's Terras ook te maken. Het virus mag zich niet verspreiden en dus zullen we moeten zorgen dat mogelijk besmette mensen het centrum niet binnenkomen en plaatsen we bij de ingang en in het gebouw dispensers met een desinefcterend middel . 
 

Zorgprogramma HBA door zorgverzekeraars ingekocht

Zorgprogramma HBA door zorgverzekeraars ingekocht
Door de toenemende vergrijzing wordt de aandacht voor klachten van en aandoeningen aan het bewegingsapparaat steeds belangrijker. Het bewegingsapparaat wordt gevormd door spieren, pezen, banden, kapsels, botten, gewrichten en zenuwen; het houdings- en bewegingsapparaat (HBA). Ten behoeve van de zorgverlening vanuit het Lloyd’s Terras aan patiënten in Veendam en omstreken met aandoeningen aan het houdings- en bewegingsapparaat heeft Bert Hartstra van Fysio Topzorg een zorgpad ontwikkeld.