GC Lloyd's Terras opent in april 2020

Hiermee krijgt Veendam de beschikking over een hyper modern zorgcentrum. In het gezondheidscentrum werken zorgaanbieders van verschillende disciplines nauw samen, waardoor de inwoners van Veendam nog beter geholpen zullen worden.

Het gezondheidscentrum wordt gebouwd naast het station. Er vestigen zich huisartsenpraktijken, een apotheek, een fysiotherapiepraktijk inclusief grote oefenzaal, een aanbieder van ggz voor jeugd en gezin, de buurtzorg, een aanbieder van woonbegeleiding en dagbesteding, een podotherapiepraktijk, twee diëtisten, een vrijgevestigd gezondheidszorg psycholoog en een specialist in gezond ouder worden. Ook voor beelddiagnostiek en bloedondderzoek kunt u straks bij ons terecht.

Behalve de beelddiagnostiek zijn al deze zorgverleners al actief in Veendam. Door samen één locatie te betrekken zijn wordt het eenvoudig mogelijk even een andere discipline te raadplegen en de zorg beter op maat aan te bieden.

Door de toevoeging van bloedonderzoek en beeldiagnostiek kan een deel ziekenhuiszorg naar Veendam worden verplaatst. Gesprekken met ziekhuizen hierover zijn in vergevorderd stadium.

Het gezondheidscentrum zal actief samenwerken met het andere zorgaanbod in Veendam en zal haar disciplines ook aan hen beschikbaar stellen. Hierdoor kunnen ook patienten van niet in het gezondheidscentrum gevestigde huisarten er straks terecht. Dit betekent dat de inwoners van Veendam straks minder ver hoeven te reizen en met kortere wachttijden sneller en beter geholpen kunnen worden.