GC Lloyd's Terras 'opent zich' geleidelijk in de maand april

Het Gezondheidscentrum Lloyd's Terras gaat van start

Het is zover. Het nieuwe Gezondheidscentrum Lloyd's Terras is open. Op 31 maart is Molendrift de eerste zorgverlener in het gezondheidscentrum die patiënten gaat zien in en vanuit het Gezondheidscentrum Lloyd's Terras. Volgende week volgen de meeste andere zorgverleners en verder in de loop van april en rond 1 mei de laatsten. Het Corona-virus zal daarop naar verwachting weinig invloed hebben, omdat alle zorgverleners al een planning hadden. Het virus heeft wel invloed op de wijze van praktijkuitoefening. Veel zal via beeldverbinding en telefonisch gaan. Daarvoor is het verstandig om kennis te nemen van het beleid dat iedere zorgverlener voert. Dat kan per zorgverlener verschillen. 

Het Coronabeleid

De ontwikkelingen van het Corona-virus zijn vreselijk en dit zal de komende weken zeer waarschijnlijk niet veel beter worden. Ook wij hebben er in het Gezondheidscentrum Lloyd's Terras mee te maken. Zo zullen we er voor gaan zorgen dat het virus zich niet in het gezondheidscentrum kan verspreiden. We zullen dus proberen te voorkomen dat mogelijk besmette mensen het centrum binnenkomen en we gaan bij de ingang en in het gebouw dispensers met een desinefcterend middel plaatsen. Dat het virus het heugelijke moment van de feitelijke opening, waar de initiatiefnemers zo lang naar hebben uitgekeken, overschaduwt is niet anders. De gevolgen van het virus zijn voor de gezondheid en het welbevinden van ons allen veel te groot om ons daarover druk te maken.

Om snelle verspreiding van het Corona-virus te voorkomen hanteren wij op last van het RIVM de volgende regels:

- Houd 1,5 meter afstand.

- Als u de onderstaande klachten heeft mag u het Gezondheidscentrum Lloyd's Terras niet betreden:
     - bij (neus)verkoudheid;
     - hoesten en/of kuchen en/of niezen;
     - keelpijn en/of ziek voelen;
     - kortademigheid en/of moeheid;
     - branderinge ogen;
     - diarree.

U mag het pand ook niet betreden als u in een gebied geweest bent waar veel besmettingen zijn of daar in de afgelopen veertien dagen bent geweest. 
Als u één van de bovenste klachten heeft, verzoeken wij u uw afspraak telefonisch of per e-mail te annuleren en adviseren wij u contact op te nemen met uw zorgverlener.

Overzicht van de eerste dag patiëntenzorg in het Gezondheidscentrum Lloyd's Terras 

Zorgverlener Eerste dag patiëntenzorg in en vanuit het Gezondheidscentrum Lloyd's Terras Bijzonderheden
Huisartsenpraktijk Veentjer 6 april 2020  
Huisartsenpraktijk Hofman & Janmaat 6 april 2020  
Fysio Topzorg 6 april 2020 Fysio Topzorg voorlopig gesloten
Service Apotheek Lloyd's Terras 6 april 2020  
Molendrift 31 maart 2020  
Certe Onbekend i.v.m. Corona  
SEDN 6 april 2020  
Buurtzorg (alle teams) 6 april 2020  
Diëtistenpraktijk Nijenhuis 6 april 2020  
Voedingsburo Van der Linde 6 april 2020  
Praktijk Oostland 8 april 2020  
Engberts Podotherapie 6 april 2020  
Cesartherapie Veendam 6 april 2020  
Treant 1 mei 2020  
De Bruggen 1 mei 2020  
Cosis / Compaen Onbekend i.v.m. Corona  
St. Ikibuntu 6 april 2020  

Het is mogelijk dat zorgverleners hun verhuizing uitstellen i.v.m. de Corona-crisis. 

Hyper modern zorgcentrum

Veendam krijgt de beschikking over een hyper modern zorgcentrum. In het gezondheidscentrum werken zorgaanbieders van verschillende disciplines nauw samen, waardoor de inwoners van Veendam nog beter geholpen zullen worden. Het gezondheidscentrum is geplaatst naast het station, de Jonker Loods. Er vestigen zich huisartsenpraktijken, een apotheek, een fysiotherapiepraktijk inclusief een grote oefenzaal, een aanbieder van ggz voor jeugd en gezin, medisch specialisten, thuiszorg, een aanbieder van woonbegeleiding en dagbesteding, een podotherapiepraktijk, twee diëtisten, een vrijgevestigd gezondheidszorg psycholoog en het sociale domein en een specialist in gezond ouder worden. Ook voor beelddiagnostiek en bloedondderzoek kunt u straks bij ons terecht. Door samen één locatie te betrekken, wordt het eenvoudig om even een andere discipline te raadplegen en de zorg beter op maat aan te bieden.

Het gezondheidscentrum zal actief samenwerken met het andere zorgverleners in Veendam en zal haar disciplines ook aan hen beschikbaar stellen. Hierdoor kunnen ook patiënten van niet in het gezondheidscentrum gevestigde huisarten er straks terecht. Dit betekent dat de inwoners van Veendam straks minder ver hoeven te reizen en met kortere wachttijden sneller en beter geholpen kunnen worden.