Het Gezondheidscentrum Lloyd’s Terras wordt alsnog gerealiseerd

Vorig jaar meldden we trots dat het eindelijk zover was. We hadden de financiering van het nieuw te bouwen Gezondheidscentrum Lloyd's Terras in Veendam rond en konden beginnen met de voorbereidende handelingen voor de nieuwbouw. Op 12 juli 2017 werd de kredietovereenkomst met Triodos Bank ondertekend in Hotel Parkzicht en daarvan werd tijdens een radiouitzending van RTV Noord live verslag gedaan. We waren super trots, want het had meer dan vijf jaar geduurd om de zaken rond te krijgen. 

Maar vervolgens liep het helaas totaal anders. We konden helemaal nog niet beginnen met de nieuwbouw, want tijdens de besprekingen met het gemeentebestuur en de ambtenaren over de aankoop van de grond bleek dat er grote meningsverschillen waren over de voorwaarden waaronder de grond kon worden aangekocht. Dat had alles te maken met vermeende, in het verleden gemaakte afspraken, met wat wij financieel aankunnen en willen en met de verantwoordelijkheden die de gemeentebestuurders in politieke zin jegens hun burgers hebben.

Dat die meningsverschillen onoverbrugbaar waren, bleek pas tegen de winter. Toen hebben we er voor gekozen om alleen de initiatiefnemers die tevens eigenaar worden van de grond en het gebouw en de wethouders met elkaar in gesprek te laten gaan. En dat hielp. Al in het eerste gesprek bleek van de goede intenties over en weer. Alleen er was nog wel een te overbruggen afstand in afhandeling. En die afstand is uiteindelijk met nog enkele gesprekken en aanpassingen aan het plan alsnog weggenomen. Daar ging helaas wel opnieuw een half jaar overheen. Bovendien was er een aanvullende financiering nodig. Daardvoor hebben we aangeklopt bij Het Fonds Het Nieuwe Doen. Dat is een door de Provincie Groningen gefourneerd fonds dat bedoeld is om initiatieven zoals dit te financieren. Dat gebeurt wel onder gebruikelijke financieringsvoorwaarden, zoals aflossing in een korte tijd en een marktconforme rente. Maar wat de toegevoegde waarde bleek te zijn was dat het aanvullend kon zijn op de financiering door Triodos Bank. Overigens moest, omdat een jaar verstreken was, de financiering bij Triodos Bank opnieuw worden aangevraagd. 

We schrijven nu oktober 2018, we zijn ruim zesenhalf jaar verder nadat tijdens een nieuwjaarsreceptie de toenmalige burgemeester Ab Meijerman ons wees op het braakliggende terrein Lloyd's Terras bij de Poort van Veendam (als je van de N33 Veendam binnenrijdt), maar eindelijk kunnen we melden dat nu toch echt de grond wordt aangekocht en het Gezondheidscentrum Lloyd's Terras gebouwd gaat worden en na de zomer 2019 de deuren zal openen.