GC Lloyd's Terras is een groot succes

Het Gezondheidscentrum Lloyd's Terras is nu bijna vier jaar open

Het nieuwe Gezondheidscentrum Lloyd's Terras is sinds 31 maart 2020 open. Corona gooide aardig wat roet in de gelijdelijke vestiging van de zorgverleners in het Gezondheidscentrum, omdat enkele zorgverleners hun planning moesten aanpassen. Het virus heeft daarnaast ook invloed gehad op de wijze van praktijkuitoefening. Veel ging het eerste jaar via beeldverbinding en telefonisch, en langzaam maar zeker kwam het fysieke contact weer op gang. Hoewel het effect van het Coronavirus minder is dan in de eerste jaren, voeren we nog altijd een beleid om te voorkomen dat mogelijk besmette mensen het centrum binnenkomen en we hebben bij de ingang en in het gebouw dispensers met een desinefcterend middel geplaatst.

Hyper modern zorgcentrum

Met de opening van het GC Lloyd's Terras heeft Veendam de beschikking over een hyper modern zorgcentrum. In het Gezondheidscentrum werken zorgaanbieders van verschillende disciplines nauw samen, waardoor de inwoners van Veendam nog beter geholpen worden dan in het verleden al gebeurde. Het Gezondheidscentrum is gevestigd naast de Jonker Loods, het trein- en busstation van Veendam. In het Gezondheidscentrum zijn gevestigd: twee huisartsenpraktijken, een apotheek, een fysiotherapiepraktijk met een grote oefenzaal, een aanbieder van ggz voor jeugd en gezin, medisch specialisten, thuiszorg, een aanbieder van woonbegeleiding en dagbesteding, een podotherapiepraktijk, twee diëtisten, een vrijgevestigd gezondheidszorg psycholoog en het sociaal domein. Ook voor beelddiagnostiek en bloedonderzoek kunt u bij ons terecht. Door samen één locatie te betrekken, wordt het eenvoudig om even een andere discipline te raadplegen en de zorg beter op maat aan te bieden.

Het Gezondheidscentrum zal actief samenwerken met andere zorgverleners in Veendam. Hierdoor kunnen ook patiënten van niet in het Gezondheidscentrum gevestigde huisarten er terecht. Dit betekent dat de inwoners van Veendam straks minder ver hoeven te reizen en met kortere wachttijden sneller en beter geholpen kunnen worden.