De zorgverleners van het Gezondheidscentrum Lloyd's Terras stellen zich voor

Huisartsenpraktijk H. Veentjer

Huisartspraktijk H. Veentjer wil meehelpen een nog intensievere samenwerking in de 1e lijnsgezondheidszorg in onze gemeente te bevorderen en de afstand naar de 2e lijn te verkleinen door transmurale zorg in samenwerking met de regionale ziekenhuizen aan te bieden. Dit willen wij realiseren in en vanuit het Gezondheidscentrum Lloyds Terras: de gezondheidszorg voor alle inwoners Veendam (en die van onze patiënten in het bijzonder) zo geïntegreerd mogelijk, dichtbij en van nog betere kwaliteit te maken!!!

Huisartsenpraktijk Hofman & Janmaat

Huisartsenpraktijk Hofman & Janmaat (voorheen: Huisartsenpraktijk Hertenkamp) heeft zich ook gevestigd in het Gezondheidscentrum Lloyds Terras. Hier willen we de persoonlijke zorg aan de patiënten in Veendam nog beter maken door intensiever samen te werken met andere zorgverleners in en rond Veendam. 

Apothekers Combinatie Veendam

Onze missie is dat we waardevolle farmaceutische zorg willen leveren. Dit doen we nu al meer dan 40 jaar in Veendam e.o. Wij geloven dat een goede samenwerking in de eerste lijn hierbij onmisbaar is. Daarbij past de vestiging Apotheek van Aken in het Gezondheidscentrum Lloyds Terras. Wij willen energie steken in een sterke 1e lijns gezondheidszorg in Veendam. 

Fysio Topzorg

Fysio Topzorg (voorheen: Fysiotherapie Havenstraat) heeft zich in Gezondheidscentrum Lloyds Terras gevestigd, omdat wij intensiever willen samenwerken met andere zorgverleners. Bovendien willen we onze bijdrage leveren aan het proces van verdere kwaliteitsverbetering van zorgverlening voor wat betreft klachten van het houdings- en bewegingsapparaat voor de inwoners van Veendam e.o. 

Molendrift

Molendrift is een GGZ-instelling voor kinderen, jongeren, jongwolwassenen en hun ouders. We ontstonden 30 jaar geleden uit de Rijksuniverstiteit Groningen en hebben sinds 2009 een vestiging in Veendam aan de Ketelstraat. Samenwerking met andere disciplines is daarbij van essentieel belang. Zeker ook wanneer het gaat over leefstijl, fysieke gezondheid of medicatie. We zien nu al een mooie intenstieve samenwerking ontstaan in het gezondheidscentrum.

Buurtzorg

Buurtzorg is een thuiszorgorganisatie die met kleine teams, bestaande uit (wijk)verpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden, zorg levert aan huis. Het gaat hierbij om verpleging en persoonlijke verzorging. Allevier de Buurtzorg Teams van Veendam hebben het gezondheidscentrum als uitvals basis. Door de korte lijnen met de verschillende disciplines verwachten wij nog betere en snellere hulp, op maat, te kunnen bieden.

De Bruggen

De Bruggen verzorgt woonbegeleiding en kamertraining op maat en biedt zowel ambulante begeleiding als beschermd wonen. Wij begeleiden naar het gewenste niveau van zelfstandigheid en geven training en coaching. Vaak is de stap van een klinische setting naar een vorm van ambulant begeleid wonen te groot. Slechts één gesprek per week is dan vaak onvoldoende. Wij richten ons op alle leefgebieden van de cliënt en werken volgens een behandelplan of persoonlijk actieplan. De Bruggen is werkzaam in Veendam en omstreken en beschikt over een eigen werkplaats waar de cliënten overdag naar toe kunnen voor een zinvolle dagbesteding.

Certe

U kent ons waarschijnlijk van ons bloedonderzoek. Wij leveren hoogstaande medische diagnostiek en hiervan afgeleide producten en diensten voor zorgverleners en hun patiënten.

SEDN

SEDN biedt röntgenfotografie en echografie en echogeleide infiltraties.

Dietistenpraktijk Nijenhuis

U kunt mij raadplegen voor dieetadvisering bij o.a. diabetes, overgewicht (bij kinderen, volwassenen), ondergewicht, hoge bloeddruk, verhoogd cholesterolgehalte, eetproblemen, maag- en darmproblemen (inclusief fodmap-beperkte dieet), moeilijk etende kinderen, lactose-intolerantie, kanker, nierziekten en COPD. Daarnaast kan ik u ook advies geven over: gezonde voeding, voeding bij zwangerschap en vegetarische voeding.

Voedingsadviesburo Van der Linde

Wij geven voedingsadviezen bij o.a. diabetes, hypertensie, hypercholesterolemie, COPD, carcinoom, zwangerschap, prikkelbare darm, ziekte van Crohn, ondergewicht, overgewicht. Ook ondersteunen wij het afvallen in combinatie met sporten en bieden daar dan intensieve begeleiding bij.

Praktijk Oostland

Praktijk Oostland biedt kortdurende psychologische behandeling voor volwassen. De praktijk streeft naar een persoonlijke aanpak met behandeling op maat. Specialisaties liggen o.a. op het gebied van angsten en trauma's.

Engberts Podotherapie

Vermoeide voeten? Tintelingen in uw tenen? Hielspoor? Klachten tijdens het sporten? Knieklachten? Heupklachten? Deze klachten kunnen ontstaan door een afwijkende voetstand. Vaak zijn de klachten goed te verhelpen met op maat gemaakte steunzolen of andere hulpmiddelen.

Cesartherapie Veendam

Praktijk Oefentherapie Cesar (Mieke Boonstra, bekkenoefentherapeut Cesar) is gevestigd in het Gezondheidscentrum Lloyds Terras, na meer dan 30 jaar gewerkt te hebben vanuit een eigen praktijk aan huis. Door het samenwerken met andere hulpverleners krijgt de patiënt de best mogelijke specialistische zorg bij houding- en beweegklachten, waarbij de hulpvraag van de patiënt centraal staat.

Treant

“Dichtbij als het kan, ver weg als het moet” - Veendam is voor Treant een belangrijk verzorgingsgebied. Zorggroep Treant wil met het zich vestigen in het Lloyd’s Terras graag dichtbij de patiënt haar poliklinische zorg aanbieden. Onder andere de cardioloog, longarts, internist, dermatoloog, chirurg, reumatoloog en diabetes verpleegkundige zullen wekelijks aanwezig zijn.

Cosis en Compaen

Cosis en Compaen runnen in het Gezondheidscentrum een servicepunt Algemene Voorziening. Hier kunnen inwoners van Veendam aankloppen voor hulp bij bijvoorbeeld financiën, dagbesteding, eenzaamheid, administratie, etc. Ook hebben Cosis en Compaen een dienstengroep opgezet, van waaruit cliënten en vrijwilligers dienstverlenende werkzaamheden verrichten in het gezondheidscentrum.

 Stichting Ikibuntu

Stichting IkiBuntu wil een bijdrage leveren aan een systeemverandering in de gezondheidszorg met de focus op gezondheid & gedrag en niet langer op ziekte & zorg. Het unieke van het concept dat Stichting Ikibuntu aanbiedt is dat iedereen daarin kan participeren. Gezondheid herbergt een gezamenlijke verantwoordelijkheid: samen dragen we zorg voor elkaars veerkracht en vitaliteit. Door deel te nemen aan diverse initiatieven van IkiBuntu, ontdekken professionals en burgers samen, hoe men invulling wil geven aan een veerkrachtig & vitaal leven. Dat wil Stichting Ikibuntu graag bereiken in en vanuit het Gezondheidscentrum Lloyd's Terras in Veendam