Partners

De initiatiefnemers

Huisartsenpraktijk H. Veentjer

Huisartspraktijk H. Veentjer is op zijn huidige locatie uit zijn jasje gegroeid en moet dan ook verhuizen. De praktijk wil meehelpen een nog intensievere samenwerking in de 1e lijnsgezondheidszorg in onze gemeente te bevorderen, maar ook de afstand naar de 2e lijn te verkleinen door transmurale zorg in samenwerking met de regionale ziekenhuizen aan te bieden.

Dit nu willen wij realiseren in en vanuit ons nieuw te bouwen centrum aan het Lloyds Terras: de gezondheidszorg voor alle inwoners Veendam (en die van onze patiënten in het bijzonder) zo geïntegreerd mogelijk, dichtbij en van nog betere kwaliteit te maken!!!

Voor meer informatie zie: http://www.huisartspraktijkveentjer.nl

 

Huisartsenpraktijk Hertenkamp

Huisartsenpraktijk Hertenkamp (huisarts G. Hofman) gaat zich vestigen in het Gezondheidscentrum Lloyds Terras. Hier willen we de persoonlijke zorg aan de patiënten in Veendam nog beter maken door intensiever samen te werken met andere zorgverleners in en rond Veendam.

Voor meer informatie zie: www.huisartsenhertenkamp.praktijkinfo.nl 

 

Apothekers Combinatie Veendam

Onze missie is dat we waardevolle farmaceutische zorg willen leveren. Dit doen we nu al meer dan 40 jaar in Veendam e.o. Wij geloven dat een goede samenwerking in de eerste lijn hierbij onmisbaar is. Met de vestiging Apotheek van Aken gaan we naar het Gezondheidscentrum Lloyds Terras. Wij willen energie steken in een sterke 1e lijns gezondheidszorg in Veendam.

Voor meer informatie zie: www.apothekenveendam.nl 

 

Fysiotherapie Havenstraat

Fysiotherapie Havenstraat gaat verhuizen naar het Gezondheidscentrum Lloyds Terras, omdat wij intensiever willen samenwerken met andere zorgverleners. Bovendien willen we onze bijdrage leveren aan het proces van verdere kwaliteitsverbetering van zorgverlening voor wat betreft klachten van het houdings- en bewegingsapparaat voor de inwoners van Veendam e.o.

Voor meer informatie zie: www.fysiotherapiehavenstraat.nl

 

Molendrift

Molendrift is een GGZ-instelling voor kinderen, pubers en jongwolwassenen en ook hun ouders, die hulp biedt bij gedragsproblemen, opvoedingsproblemen, leerproblemen, problemen met betrekking tot het werk en omgangsproblemen in de ruimste zin van het woord. De verschillende terreinen zijn in de dagelijkse praktijk niet altijd van elkaar te scheiden. De aanpak van Molendrift kenmerkt zich door zijn persoonlijke benadering. Binnen onze programma’s werken wij actief samen met de cliënt. De hulp die wij bieden is praktisch en richt zich op haalbare doelen. Onze programma’s zijn bewezen effectief. Het resultaat staat voorop.

Molendrift helpt met 68 medewerkers jaarlijks zo'n 2500 cliënten woonachtig in 55 gemeenten in Groningen, Drenthe en Friesland. We doen dat vanuit 4 vestigingen die goed met het openbaar vervoer bereikbaar zijn: Groningen, Heerenveen, Uithuizermeeden en Veendam. Daarnaast werken wij vanuit dependances in: Jubbega (in de huisarstenpraktijk), Sauwerd (in de huisartsepraktijk) en Warffum (Gezondheidscentrum).

Voor meer informatie zie: www.molendrift.nl