Terug naar Nieuws

Informatiebijeenkomst op woensdag 20 april 2016

Gepubliceerd op:
Informatiebijeenkomst op woensdag 20 april 2016

Op woensdag 20 april 2016 is in een besloten informatiebijeenkomst inzicht gegeven in de plannen en ambities van de initiatiefnemers van het Gezondheidscentrum Lloyd's Terras te Veendam.

De initiatiefnemers die ook het (eerste) bestuur vormen van de Coöperatie 1ste Lijn Lloyd's Terras UA hebben met deze bijeenkomst een boost willen geven aan de samenwerking tussen de eerstelijns zorgverleners van Veendam, Wildervank en omstreken onderling én aan de samenwerking met de professionals en instellingen in de ziekenhuiszorg, de specialistische GGZ en de verpleeghuiszorg.

De initiatiefnemers zijn de huisartsen Henk Veentjer, Guus Hofman, Charlotte Neerken en Anne Floor van der Stoel, apotheker Egbert Greving van Apothekers Combinatie Veendam en fysiotherapeut Bert Hartstra van Fysiotherapiepraktijk Havenstraat. Zij vestigen zich in het nieuw te bouwen Gezondheidscentrum op het Lloyd’s Terras in Veendam. Daar is enkele jaren hard aan gewerkt en ook wel eens publiciteit over geweest. Woensdag is officieel gemeld dat het plan om het gezondheidscentrum te laten bouwen ook daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden.

Er is veel tijd gestoken in het ontwerpen van het gebouw en dat is door ontwikkelaar Eddy Lieferink en architect Dick Meis op 20 april jl. met trots gepresenteerd. De planvorming bevindt zich in de eindfase en de financiering wordt geregeld. De bijeenkomst van woensdag was mede er op gericht om te inventariseren wie zijn of haar praktijk ook wil vestigen in het Gezondheidscentrum Lloyd’s Terras. Er is inzicht gegeven in de (globale) kosten en contractvoorwaarden en voor zover mogelijk antwoord en toelichting gegeven op de gestelde vragen.

De opkomst van de bijeenkomst was boven verwachting. Meer dan 50 professionals uit Veendam en Wildervank waren aanwezig. Onder het genot van een hapje en een drankje namen zij kennis van de presentatie van het Gezondheidscentrum. Huisarts Anne Floor van der Stoel opende namens de initiatiefnemers de bijeenkomst, waarna huisarts Henk Veentjer verslag deed van de geschiedenis van de totstandkoming van het Gezondheidscentrum. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat er op het Oranjepark een zgn. AFHoed (apotheek, fysiotherapie en huisarstenzorg onder één dak) te bouwen. Door verzet van een aantal omwonenden en een verschil van mening tussen de initiatiefnemers en het gemeentebestuur over gemaakte afspraken, lukte het de initiatiefnemers lange tijd niet om de plannen gerealiseerd te krijgen. Eind 2011 zag het er niet naar uit dat gemeentebestuur en initiatiefnemers er ooit uit zouden komen. Begin 2012 werd de focus verlegd naar het Lloyd's Terras. Een (deels) braakliggend terrein - ook wel de Poort van Veendam genoemd - dat regionale uitstraling heeft en qua grootte voldoende mogelijkheden biedt voor de vestiging van een breed georiënteerd gezondheidscentrum. Het heeft door allerlei omstandigheden en ontwikkelingen vier jaar geduurd voordat de plannen voor de bouw definitief gepresenteerd konden worden. Henk Veentjer gaf tijdens de bijeenkomst uitleg over de ambitie die de initiatiefnemers hebben om in en vanuit het Gezondheidscentrum een integrale, multidisciplinaire samenwerking te bewerkstellingen. Aansluitend presenteerden de initiatiefnemers zichzelf; de huisartsen Henk Veentjer, Guus Hofman en Anne Floor van der Stoel, apotheker Egbert Greving als één van de eigenaren van Apothekers Combinatie Veendam en Bert Hartstra als vennoot van Fysiotherapiepraktijk Havenstraat.

De bijeenkomst bood tegelijkertijd de gelegenheid om met de aanwezigen van gedachten te wisselen over hoe samenwerking in en vanuit een Gezondheidscentrum inhoud en vorm kan worden gegeven. Want we willen samenwerken met hulpverleners in het medische en het sociale domein. Deze samenwerking moet wat ons betreft leiden tot een aanmerkelijke versterking van de organisatiekracht van de eerste lijn van de gemeente Veendam. Bart Doornbusch, adviseur van de initiatiefnemers en mede-bestuurder van deCoöperatie, lichtte deze ambitie van de initiatiefnemers om de positie van de eerste lijn van Veendam-Wildervank e.o. in het regionale zorgveld te versterken nader toe. In dat kader vertelde hij over de voorgenomen samenwerking met de ziekenhuizen en hun professionals. Die zal afwijken van wat in Nederland en ook in Veendam tot nu toe gebruikelijk is. Nieuw voor oud-beleid; nl. verplaatste ziekenhuiszorg in plaats van buitenpoli´s.

Nieuwe Kredietovereenkomst met Triodos ondertekend

Nieuwe Kredietovereenkomst met Triodos ondertekend
Op 23 oktober 2018 tekenden de initiatiefnemers van het Gezondheidscentrum Lloyd's Terras en de Triodosbank de kredietovereenkomst. Hiermee is de financiering rond. Deze bestaat eigen investering door de initiatiefnemers aangevuld met leningen verstrekt door de Triodosbank en Fonds Het Nieuwe Doen.
 

Persbericht Gemeente Veendam

Persbericht Gemeente Veendam
Persbericht Veendam, augustus 2018 Overeenstemming vestiging Gezondheidscentrum Lloyd’s Terras De  initiatiefnemers van het Gezondheidscentrum Lloyd’s Terras (GCLT) en de gemeente Veendam hebben overeenstemming bereikt over de vestiging van het gezondheidscentrum op het Lloyd’s Terras in Veendam. Binnenkort doen de initiatiefnemers hiervoor een aanvraag omgevings-vergunning. In september 2018 wordt een overeenkomst ondertekend.