Terug naar Nieuws

Persbericht Gemeente Veendam

Gepubliceerd op:
Persbericht Gemeente Veendam

Persbericht

Veendam, augustus 2018

Overeenstemming vestiging Gezondheidscentrum Lloyd’s Terras

De  initiatiefnemers van het Gezondheidscentrum Lloyd’s Terras (GCLT) en de gemeente Veendam hebben overeenstemming bereikt over de vestiging van het gezondheidscentrum op het Lloyd’s Terras in Veendam. Binnenkort doen de initiatiefnemers hiervoor een aanvraag omgevings-vergunning. In september 2018 wordt een overeenkomst ondertekend.

Locatie

Het GCLT komt op het Lloyd’s Terras in Veendam, achter de Jonker Loods. In dit centrum vestigen zich de huisartsenpraktijken Veentjer en Hertenkamp, Apothekers Combinatie Veendam, Fysiotherapie Havenstraat, Molendrift (ggz jeugd en gezin), Lentis (ggz voor volwassenen), Buurtzorg (wijkverpleegkundige zorg), Certe en SEDN (diagnostiek en advies) en  enkele kleine eerstelijns disciplines, zoals diëtetiek. Doordat deze disciplines vanuit een gezamenlijke visie werken, zullen er gemakkelijk allerlei geïntegreerde zorgvormen ontstaan, waaraan telkens meerdere disciplines uit het centrum deelnemen. Een ontwikkeling waarvan de zorg in heel de gemeente kan profiteren.

1,5 lijnszorg

Naast het creëren van de best mogelijke voorwaarden voor sterke zorg in de eerste Lijn voor de hele gemeente, is het de bedoeling om in het centrum ook zogenoemde anderhalflijnse zorg te bieden. Huisartsen, andere eerstelijns professionals en medisch specialisten werken hierbij nauw samen buiten het ziekenhuis. Laagcomplexe medisch specialistische zorg kan zo dicht bij de patiënt in het GCLT worden verleend, al dan niet in gezamenlijke spreekuren. Daarmee kan straks een deel van de ziekenhuiszorg worden overgeheveld naar het GCLT. Ook wordt er in het GCLT diagnostisch onderzoek gedaan, zoals echo’s, röntgenfoto’s en laboratoriumonderzoek . De realisatie van het GCLT levert een forse bijdrage aan moderne, toekomstbestendige zorg en maakt deze zorg voor alle inwoners dicht bij huis beschikbaar. 

Overeenkomst

Het college is blij dat overeenstemming is bereikt. Wethouder Henk Jan Schmaal: “Enkele jaren is er door de initiatiefnemers druk gewerkt aan de plannen voor de bouw van dit gezondheidscentrum. Het is goed, in een veranderend zorglandschap, dat het nu zover is dat er daadwerkelijk wordt gestart. De komende weken werken we de afspraken verder uit, zodat in september de overeenkomst definitief getekend kan worden.”  /// EINDE PERSBERICHT ///

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Communicatie.

  • Janet Kuntkes
  • communicatie@veendam.nl
  • t. 0598 652222 of 06 11953185
  • www.veendam.nl

Officiele opening & open dag Lloyd's Terras 10 september 2022

Officiele opening & open dag Lloyd's Terras 10 september 2022
 We hebben er 2,5 jaar op moeten wachten maar 10 september was het zover, de officiele opening van het gezondheidscentrum Lloyd's Terras (GCLT).Architect van het pand Dick Meis & projectontwikkelaar Bart Doornbusch hebben het pand officieel geopend.
 

Corona / COVID-19

Corona / COVID-19
De ontwikkelingen van het Corona-virus zijn vreselijk en daarmee hebben in het Gezondheidscentrum Lloyd's Terras ook te maken. Het virus mag zich niet verspreiden en dus zullen we moeten zorgen dat mogelijk besmette mensen het centrum niet binnenkomen en plaatsen we bij de ingang en in het gebouw dispensers met een desinefcterend middel .