GC Lloyd's Terras 'opent zich' geleidelijk in de maand april

Het Gezondheidscentrum Lloyd's Terras is van start gegaan

Het is zover. Het nieuwe Gezondheidscentrum Lloyd's Terras is open. Op 31 maart is Molendrift de eerste zorgverlener in het gezondheidscentrum patiënten gaan zien in en vanuit het Gezondheidscentrum Lloyd's Terras. Daarna volgden de meeste andere zorgverleners en in juni de laatsten. Het Corona-virus heeft daarop een redelijk grote invloed gehad, omdat enkele zorgverleners hun planning moesten aanpassen. Het virus daarnaast ook invloed op de wijze van praktijkuitoefening. Veel gaat via beeldverbinding en telefonisch, hoewel het fysieke contact weer toennemt. Het is verstandig om kennis te nemen van het beleid dat iedere zorgverlener voert. Dat kan per zorgverlener verschillen. 

Het Coronabeleid

De ontwikkelingen van het Corona-virus zijn vreselijk. Ook wij hebben er in het Gezondheidscentrum Lloyd's Terras mee te maken. We blijven er voor zorgen dat het virus zich niet in het gezondheidscentrum kan verspreiden. We proberen daarom te voorkomen dat mogelijk besmette mensen het centrum binnenkomen en we hebben bij de ingang en in het gebouw dispensers met een desinefcterend middel geplaatst. Dat het virus het heugelijke moment van de feitelijke opening, waar de initiatiefnemers zo lang naar hebben uitgekeken, overschaduwt is niet anders. De gevolgen van het virus zijn voor de gezondheid en het welbevinden van ons allen veel te groot om ons daarover druk te maken.

Om snelle verspreiding van het Corona-virus te voorkomen hanteren wij op last van het RIVM de volgende regels:

- Houd 1,5 meter afstand.

- Als u de onderstaande klachten heeft mag u het Gezondheidscentrum Lloyd's Terras niet betreden:
     - bij (neus)verkoudheid;
     - hoesten en/of kuchen en/of niezen;
     - keelpijn en/of ziek voelen;
     - kortademigheid en/of moeheid;
     - branderinge ogen;
     - diarree.

U mag het pand ook niet betreden als u in een gebied geweest bent waar veel besmettingen zijn of daar in de afgelopen veertien dagen bent geweest. 
Als u één van de bovenste klachten heeft, verzoeken wij u uw afspraak telefonisch of per e-mail te annuleren en adviseren wij u contact op te nemen met uw zorgverlener.

Hyper modern zorgcentrum

Met de opening van het GC Lloyd's Terras heeft Veendam de beschikking over een hyper modern zorgcentrum. In het gezondheidscentrum werken zorgaanbieders van verschillende disciplines nauw samen, waardoor de inwoners van Veendam nog beter geholpen zullen worden. Het gezondheidscentrum is geplaatst naast het station, de Jonker Loods. Daarin zijn gevestigd: twee huisartsenpraktijken, een apotheek, een fysiotherapiepraktijk inclusief een grote oefenzaal, een aanbieder van ggz voor jeugd en gezin, medisch specialisten, thuiszorg, een aanbieder van woonbegeleiding en dagbesteding, een podotherapiepraktijk, twee diëtisten, een vrijgevestigd gezondheidszorg psycholoog en het sociale domein en een specialist in gezond ouder worden. Ook voor beelddiagnostiek en bloedondderzoek kunt u straks bij ons terecht. Door samen één locatie te betrekken, wordt het eenvoudig om even een andere discipline te raadplegen en de zorg beter op maat aan te bieden.

Het gezondheidscentrum zal actief samenwerken met het andere zorgverleners in Veendam en zal haar disciplines ook aan hen beschikbaar stellen. Hierdoor kunnen ook patiënten van niet in het gezondheidscentrum gevestigde huisarten er straks terecht. Dit betekent dat de inwoners van Veendam straks minder ver hoeven te reizen en met kortere wachttijden sneller en beter geholpen kunnen worden.