GC Lloyd's Terras is een groot succes

Het Gezondheidscentrum Lloyd's Terras is nu ruim een jaar open

Het nieuwe Gezondheidscentrum Lloyd's Terras is sinds 31 maart 2020 open. Molendrift was de eerste zorgverlener die in het gezondheidscentrum patiënten ontving. Daarna volgden de meeste andere zorgverleners en in juni de laatsten. Het Corona-virus heeft daarop een redelijk grote invloed gehad, omdat enkele zorgverleners hun planning moesten aanpassen. Het virus heeft daarnaast ook invloed op de wijze van praktijkuitoefening. Veel ging het afgelopen jaar via beeldverbinding en telefonisch, en langzaam maar zeker komt het fysieke contact weer op gang. Het is in het licht van het toenemend aantal besmettingen nog altijd verstandig om kennis te nemen van het beleid dat de zorgverleners voeren. Dat kan per zorgverlener verschillen. 

Het Coronabeleid

Mede dankzij de vaccinaties kunnen we er voor zorgen dat het virus zich niet in het Gezondheidscentrum kan verspreiden. We proberen bovendien te voorkomen dat mogelijk besmette mensen het centrum binnenkomen en we hebben bij de ingang en in het gebouw dispensers met een desinefcterend middel geplaatst. Dat het virus het heugelijke moment van de feitelijke opening en ook de officiële opening die gepland stond voor september 2020, waar de initiatiefnemers zo lang naar hebben uitgekeken, heeft overschaduwd is niet anders. Nu proberen we met enthousiasme de officiële opening voor komend september te plannen. Daarover zullen nog nadere berichten volgen.

Hoewel de verspreiding van het Corona-afneemt, toch nog even - mede op last van het RIVM - de volgende regels:

- Houd 1,5 meter afstand.

- Als u de onderstaande klachten heeft mag u het Gezondheidscentrum Lloyd's Terras niet betreden:
     - bij (neus)verkoudheid;
     - hoesten en/of kuchen en/of niezen;
     - keelpijn en/of ziek voelen;
     - kortademigheid en/of moeheid;
     - branderinge ogen;
     - diarree.

U mag het pand ook niet betreden als u in een gebied geweest bent waar veel besmettingen zijn of daar in de afgelopen tien dagen bent geweest. 
Als u één van de bovenste klachten heeft, verzoeken wij u uw afspraak telefonisch of per e-mail te annuleren en adviseren wij u contact op te nemen met uw zorgverlener.

Hyper modern zorgcentrum

Met de opening van het GC Lloyd's Terras heeft Veendam de beschikking over een hyper modern zorgcentrum. In het Gezondheidscentrum werken zorgaanbieders van verschillende disciplines nauw samen, waardoor de inwoners van Veendam nog beter geholpen worden dan in het verleden al gebeurde. Het Gezondheidscentrum is geplaatst naast het station, de Jonker Loods. In het Gezondheidscentrum zijn gevestigd: twee huisartsenpraktijken, een apotheek, een fysiotherapiepraktijk inclusief een grote oefenzaal, een aanbieder van ggz voor jeugd en gezin, medisch specialisten, thuiszorg, een aanbieder van woonbegeleiding en dagbesteding, een podotherapiepraktijk, twee diëtisten, een vrijgevestigd gezondheidszorg psycholoog, het sociaal domein en een specialist in gezond ouder worden. Ook voor beelddiagnostiek en bloedondderzoek kunt u straks bij ons terecht. Door samen één locatie te betrekken, wordt het eenvoudig om even een andere discipline te raadplegen en de zorg beter op maat aan te bieden.

Het Gezondheidscentrum zal actief samenwerken met andere zorgverleners in Veendam en zal haar disciplines ook aan hen beschikbaar stellen. Hierdoor kunnen ook patiënten van niet in het Gezondheidscentrum gevestigde huisarten er terecht. Dit betekent dat de inwoners van Veendam straks minder ver hoeven te reizen en met kortere wachttijden sneller en beter geholpen kunnen worden.