Wat zijn zorgprogramma's

Door de zorgverleners van het Gezondheidscentrum Lloyd’s Terras (GCLT) zullen zorgprogramma’s worden ontwikkeld. Deels zal daarbij gebruik worden gemaakt van elders reeds ontwikkelde en toegepaste zorgprogramma’s, deels zullen de zorgprogramma’s onder eigen beheer worden ontwikkeld. De zorgverleners van het GCLT ontwikkelen deze zorgprogramma’s binnen hun coöperatieve vereniging. Dat sluit aan bij wat Menzis tijdens enkele besprekingen te kennen heeft gegeven; namelijk lokaal ketenzorg inkopen. Menzis is geïnteresseerd in zorgprogramma’s die de zorgverleners van het GCLT gaan ontwikkelen en die niet nu al regionaal worden ingekocht. 

We ontwikkelen aandoeningsgerichte zorgprogramma’s, zoals:

  • Gezamelijke spreekuur Dermatologie
  • Hartfalen
  • Houdings- en Bewegingsapparaat (HBA) 

Ook willen we doelgroepgerichte zorgprogramma’s worden ontwikkeld; doelgroepen kunnen zijn:

  • kwetsbare ouderen (ook jonger dan 75 jaar, dus aanvullend op SamenOud);
  • kinder- en jeugdzorg;
  • patiënten binnen de GGZ;
  • verstandelijk gehandicapten;
  • patiënten met neurologische aandoeningen.

Voorts willen we ‘preventieprogramma’s (dus niet alleen secundaire of tertiaire preventie, maar ook primaire preventie) ontwikkelen, bijvoorbeeld gericht op:

  • leefstijlbeïnvloeding, gedragsverandering;
  • sportbeoefening, beweging.

Bij een doelgroepgerichte benadering en bij ‘preventieprogramma’s past het om een professional aan te stellen die als regisseur hulp verleent aan en contact onderhoudt met de bedoelde doelgroep, los van eventuele medische of sociale problemen. Deze zogenoemde ‘casemanager’ is niet medisch eindverantwoordelijk, maar wel in belangrijke mate organisatorisch verantwoordelijk. De casemanager vervult in de advisering en begeleiding van de patiënt / cliënt en zijn omgeving een cruciale rol.