GC Lloyd's Terras

Gezondheidscentrum Lloyd’s Terras Veendam

Jarenlang is er druk gewerkt aan plannen die moeten leiden tot de bouw van een Gezondheidscentrum op het terrein in Veendam dat bekend staat onder de naam Lloyd’s Terras; ook wel de Poort van Veendam genoemd.

De planning is dat de deuren van het Gezondheidscentrum, bedoeld voor zowel eerstelijns als medisch specialistische zorg – in de media ook wel genoemd: anderhalflijnszorg - in het eerste kwartaal van 2020 open gaan. De huisartsenpraktijken H.Veentjer en Hofman (Hertenkamp), Apothekerscombinatie Veendam, Fysiotherapiepraktijk Havenstraat en Molendrift (GGZ-instelling voor jeugdigen en jongvolwassenen) hebben zich verenigd in de Coöperatie 1ste Lijns Lloyd’s Terras U.A.. Daarmee willen zij slagvaardig te werk gaan en de zorgverlening goed coördineren. 

Gezondheidscentrum brengt goede zorg dichtbij

Het zorglandschap in het Noorden is in beweging. Ommelander Ziekenhuis Groningen heeft in 2018 de deuren van de beide locaties Delfzicht in Delfzijl en Sint Lucas in Winschoten gesloten en in Scheemda de deuren van een nieuw ziekenhuisgebouw geopend. Treant Zorggroep, eigenaar van o.a. locatie Refaja Stadskanaal van de Treant Ziekenhuizen, is ook volop in ontwikkeling.

De patiënt gaat straks voor de hoogcomplex medisch specialistische zorg naar een academisch ziekenhuis zoals het UMCG of naar een topklinisch ziekenhuis zoals het Martini Ziekenhuis. Voor de complexe medisch specialistische zorg kan de patiënt terecht bij een streekziekenhuis zoals het OZG en Treant. De laagcomplexe medisch specialistische zorg kan zonder problemen dichtbij de patiënt in een eerstelijns medisch centrum zoals het Gezondheidscentrum Lloyd's Terras Veendam worden verleend. Er zijn namelijk consulten en verrichtingen die nu nog door het (streek)ziekenhuis worden uitgevoerd, maar uitstekend kunnen worden overgeheveld naar de eerstelijns gezondheidscentra. Aan die ontwikkeling willen wij graag een bijdrage leveren, want door in Veendam het Gezondheidscentrum Lloyd's Terras te bouwen blijft goede zorg voor alle inwoners van onze regio dichtbij huis beschikbaar én bereikbaar. 

Howel voor een enthousiaste, inspirerende en succesvolle multidisciplinaire samenwerking een gezamenlijke vestiging onder één dak niet perse nodig is, is de kans op succes en dus het effect van de samenwerking ten behoeve van de burger als patiënt, verzekerde en inwoner het grootst als de hulpverleners elkaar vaak en informeel treffen, zodat er kort en effectief kan worden overlegd. Het (moeten) plannen van een bespreking levert vaak een barrière en dus vertraging op. Elkaar even treffen op de gang, bij het koffieapparaat en tijdens de lunch of even bji elkaar kort de kamer binnen lopen, leveren vaak snel resultaat op.

Partners voor het gezondheidscentrum

Het Coöperatiebestuur werkt ook aan andere zaken die van belang zijn voor het gezondheidscentrum, zoals het zoeken van partners. De initiatiefnemers staan open voor de huisvesting van en samenwerking met andere huisartsen en andere eerstelijns disciplines. Het doel is om zoveel mogelijk verschillende zorgverleners binnen bereik te krijgen, waardoor we goed kunnen samenwerken aan zorg en welzijn voor onze patiënten. De zorgverlening moet efficiënter en daardoor goedkoper en voor de patiënt veel gemakkelijker. Zo zijn partners niet alleen zorgverleners, maar bijvoorbeeld ook het SKV met wie het Coöperatiebestuur al enige tijd in gesprek is om digitale zorgverlening mogelijk te maken. Intussen zijn al grote stappen gemaakt; er is tussen de toekomstige zorgverleners van het Gezondheidscentrum Lloyd's Terras volop onderling vertrouwen en vertrouwen in het initiatief uitgesproken.