GC Lloyd's Terras

Gezondheidscentrum Lloyd’s Terras Veendam

Jarenlang is er druk gewerkt aan plannen die moeten leiden tot de bouw van een Gezondheidscentrum op het terrein in Veendam dat bekend staat onder de naam Lloyd’s Terras; ook wel de Pport van Veendam genoemd.

Als het aan de initiatiefnemers ligt is het gezondheidscentrum, bedoeld voor zowel eerstelijns als medisch specialistische zorg – in de media ook wel genoemd: anderhalflijnszorg - na de zomer van 2019 gereed. De huisartsenpraktijken H.Veentjer en Hofman (Hertenkamp), Apothekerscombinatie Veendam en Fysiotherapiepraktijk Havenstraat hebben zich verenigd in de Coöperatie 1ste Lijns Lloyd’s Terras U.A.. Daarmee willen zij slagvaardig te werk gaan en de zorgverlening goed coördineren. Partner is sinds de zomer van 2016 ook Molendrift; een GGZ-instelling voor kinderen, pubers en jongvolwassenen en hun ouders; met 68 medewerkers, 2500 cliënten, vier vestigingen en drie dependances.

Gezondheidscentrum brengt goede zorg dichtbij

Het zorglandschap in het Noorden is in beweging. Ommelander Ziekenhuis Groningen zal de deuren van de beide locaties Delfzicht in Delfzijl en Sint Lucas in Winschoten in 2017 sluiten en in Scheemda de deuren van een nieuw ziekenhuisgebouw openen. De patiënt gaat straks voor de hoogcomplex medisch specialistische zorg naar een academisch ziekenhuis zoals het UMCG of naar een topklinisch ziekenhuis zoals het Martini Ziekenhuis. Voor de laagcomplex medisch specialistische zorg kan de patiënt terecht bij een streekziekenhuis zoals het OZG en Treant. En de laagcomplex medisch specialistische zorg kan zonder problemen dichtbij de patiënt in een eerstelijns medisch centrum zoals het Gezondheidscentrum Lloyd's Terras Veendam worden verleend. Er zijn namelijk consulten en verrichtingen die nu nog door het (streek)ziekenhuis worden uitgevoerd, maar uitstekend kunnen worden overgeheveld naar de eerstelijns gezondheidscentra. Aan die ontwikkeling willen wij graag een bijdrage leveren, want door in Veendam zo’n gezondheidscentrum te bouwen blijft goede zorg voor alle inwoners van onze regio dichtbij huis beschikbaar én bereikbaar. 

Voor een enthousiaste, inspirerende en succesvolle multidisciplinaire samenwerking is een gezamenlijke vestiging onder één dak niet perse nodig. Maar elders in het land is gebleken dat de kans op succes en dus het effect van de samenwerking voor de burger (als patiënt, verzekerde en inwoner) het grootst is als de hulpverleners elkaar vaak en informeel treffen, zodat er kort en effectief kan worden overlegd. Het (moeten) plannen van een bespreking levert vaak een barrière en dus vertraging op. Elkaar even treffen op de gang, bij het koffieapparaat en tijdens de lunch of even bji elkaar kort de kamer binnen lopen, leveren vaak snel resultaat op.

Gunstige vestigingsvoorwaarden voor gezondheidscentrum

De voorwaarden voor de vestiging van een gezondheidscentrum op het Lloyd’s Terras zijn gunstig. De gemeente werkt mee en zorgverzekeraar Menzis staat positief tegenover de plannen. Dat laatste is erg belangrijk, want Menzis en andere zorgverzekeraars moeten de zorg die in het gezondheidscentrum wordt verleend wel willen vergoeden. Aangezien het concept van het te bouwen gezondheidscentrum relatief nieuw is, omdat er niet alleen meer medisch specialistische zorg zal worden aangeboden dan tot nu toe gebruikelijk is, maar ook in een andere setting dan tot nu toe gebruikelijk, kost het maken van alle afspraken tijd. Gelukking zijn we intussen zover dat we kunnen gaan bouwen. De bouwtekeningen zijn klaar. 

Partners voor het gezondheidscentrum

Het Coöperatiebestuur werkt ook aan andere zaken die van belang zijn voor het gezondheidscentrum, zoals het zoeken van partners. De initiatiefnemers staan open voor de huisvesting van en samenwerking met andere huisartsen en andere eerstelijns disciplines. Het doel is om zoveel mogelijk verschillende zorgverleners binnen bereik te krijgen, waardoor we goed kunnen samenwerken aan zorg en welzijn voor onze patiënten. De zorgverlening moet efficiënter en daardoor goedkoper en voor de patiënt veel gemakkelijker. Zo zijn partners niet alleen zorgverleners, maar bijvoorbeeld ook het SKV met wie het Coöperatiebestuur al enige tijd in gesprek is om digitale zorgverlening mogelijk te maken. Intussen zijn al grote stappen gemaakt en met de bijeenkomst van 12 oktober 2016 is tussen de toemkomstige zorgverleners van het Gezondheidscentrum Lloyd's Terras volop onderling vertrouwen en vertrouwen in het initiatief uitgesproken.