Zorgprogramma Houdings- en Bewegingsapparaat

Door de toenemende vergrijzing wordt de aandacht voor klachten van en aandoeningen aan het bewegingsapparaat steeds belangrijker. Het bewegingsapparaat wordt gevormd door spieren, pezen, banden, kapsels, botten, gewrichten en zenuwen. Dat domein wordt aangeduid als neuromusculoskeletaal; ook wel: het houdings- en bewegingsapparaat (HBA). De kennis over domein HBA is disciplineoverstijgend. Artsen, therapeuten en wetenschappers kunnen van elkaar profiteren en zo doende patiënten met neuromusculoskeletale aandoeningen nog beter helpen. Ten behoeve van de zorgverlening vanuit het Lloyd’s Terras aan patiënten in Veendam en omstreken met aandoeningen aan het houdings- en bewegingsapparaat heeft Fysio Topzorg een zorgpad ontwikkeld.

Door toenemende werkdruk bij de poortwachters in de zorg - de huisartsen - verwachten wij dat patiënten met klachten van het houdings- en bewegingsapparaat vaker voor nader onderzoek doorverwezen worden naar het ziekenhuis. Het gevolg hiervan is een lange doorlooptijd van de behandeling, hoge kosten voor de zorgverzekeraars (en patiënten) en - niet onbelangrijk - irritatie bij de patiënt. Het zorgprogramma HBA is gebaseerd op diagnostiek en kan leiden tot taakherschikking en zorgverschuiving. Het basisprincipe is dat klachten van het houdings- en bewegingsapparaat in beginsel worden beoordeeld door een (gespecialiseerde) fysiotherapeut in de eerstelijn voor diagnostiek. De sturing van verwijzingen geschiedt op basis van duidelijke klinische symptomen / criteria (extern en intern).

De voordelen van het zorgprogramma HBA zijn een verkorting van het aantal behandelingen, een kortere algehele doorlooptijd, gerichte verwijzingen naar behandelaren, waaronder de medisch specialisten in de 2de lijn en als gevolg daarvan een aanzienlijke vermindering van de totale zorgkosten. De afgelopen jaren is er veelvuldig met Menzis, de dominante zorgverzekeraar in onze regio, over het zorgprogramma gesproken. Niet eens zozeer over de inhoud, maar wel over de positie van de betrokken professionals in de onderlinge samenwerking en de tarifiëring. Pas afgelopen najaar heeft Menzis definitief besloten om het zorgprogramma in te kopen. De afgelopen maanden zijn benut om op detailniveau aanpassingen aan te brengen en afspraken te maken. Medio april gaat het programma van start. En dan geldt het voor alle patiënten van de betrokken huisartsenpraktijken, omdat het zorgprogramma door alle zorgverzekeraars is/wordt ingekocht. Zij volgen Menzis als dominante zorgverzekeraar in deze.