Zorgprogramma Houdings- en Bewegingsapparaat

Door de toenemende vergrijzing wordt de aandacht voor klachten van en aandoeningen aan het bewegingsapparaat steeds belangrijker. Het bewegingsapparaat wordt gevormd door spieren, pezen, banden, kapsels, botten, gewrichten en zenuwen. Dat domein wordt aangeduid als neuromusculoskeletaal; ook wel: het houdings- en bewegingsapparaat (HBA). De kennis over domein HBA is disciplineoverstijgend. Artsen, therapeuten en wetenschappers kunnen van elkaar profiteren en zo doende patiënten met neuromusculoskeletale aandoeningen nog beter helpen. Ten behoeve van de zorgverlening vanuit het Lloyd’s Terras aan patiënten in Veendam en omstreken met aandoeningen aan het houdings- en bewegingsapparaat heeft Fysiotherapie Havenstraat een zorgpad ontwikkeld.

Door toenemende werkdruk bij de poortwachters in de zorg - de huisartsen - verwachten wij dat patiënten met klachten van het houdings- en bewegingsapparaat vaker voor nader onderzoek doorverwezen worden naar het ziekenhuis. Het gevolg hiervan is een lange doorlooptijd van de behandeling, hoge kosten voor de zorgverzekeraars (en patiënten) en - niet onbelangrijk - irritatie bij de patiënt. Het zorgprogramma HBA is gebaseerd op diagnostiek en kan leiden tot taakherschikking en zorgverschuiving. Het basisprincipe is dat klachten van het houdings- en bewegingsapparaat in beginsel worden beoordeeld door een (gespecialiseerde) fysiotherapeut in de eerstelijn voor diagnostiek. De sturing van verwijzingen geschiedt op basis van duidelijke klinische symptomen / criteria (extern en intern).

De voordelen van het zorgprogramma HBA zijn een verkorting van het aantal behandelingen, een kortere algehele doorlooptijd, gerichte verwijzingen naar behandelaren, waaronder de medisch specialisten in de 2de lijn en als gevolg daarvan een aanzienlijke vermindering van de totale zorgkosten.