Terug naar Nieuws

Zorgprogramma HBA door zorgverzekeraars ingekocht

Gepubliceerd op:
Zorgprogramma HBA door zorgverzekeraars ingekocht

Door de toenemende vergrijzing wordt de aandacht voor klachten van en aandoeningen aan het bewegingsapparaat steeds belangrijker. Het bewegingsapparaat wordt gevormd door spieren, pezen, banden, kapsels, botten, gewrichten en zenuwen; het houdings- en bewegingsapparaat (HBA). Ten behoeve van de zorgverlening vanuit het Lloyd’s Terras aan patiënten in Veendam en omstreken met aandoeningen aan het houdings- en bewegingsapparaat heeft Bert Hartstra van Fysio Topzorg een zorgpad ontwikkeld.

 

Het zorgprogramma HBA is gebaseerd op diagnostiek en kan leiden tot taakherschikking en zorgverschuiving. Het basisprincipe is dat klachten van het houdings- en bewegingsapparaat in beginsel worden beoordeeld door een (gespecialiseerde) fysiotherapeut in de eerstelijn voor diagnostiek. De sturing van verwijzingen geschiedt op basis van duidelijke klinische symptomen / criteria (extern en intern). De voordelen van het zorgprogramma HBA zijn een verkorting van het aantal behandelingen, een kortere algehele doorlooptijd, gerichte verwijzingen naar behandelaren, waaronder de medisch specialisten in de 2de lijn en als gevolg daarvan een aanzienlijke vermindering van de totale zorgkosten. Na vele besprekingen met Menzis is er eindelijk een zorginkoopovereenkomst gesloten met Menzis. Het beleid van andere zorgverzekeraars is dat zij in geval van een experiment als dit, de dominante zorgverzekeraar in de regio volgen. Dat betekent dus dat dit zorgprogramma geldt voor alle patiënten van de huisartsen van Veendam/Wildervank, ongeacht bij welke zorgverzekeraar zij verzekerd zijn. Medio april wordt in Veendam/Wildervank met het HBA-zorgprogramma gestart. 

Corona / COVID-19

Corona / COVID-19
De ontwikkelingen van het Corona-virus zijn vreselijk en daarmee hebben in het Gezondheidscentrum Lloyd's Terras ook te maken. Het virus mag zich niet verspreiden en dus zullen we moeten zorgen dat mogelijk besmette mensen het centrum niet binnenkomen en plaatsen we bij de ingang en in het gebouw dispensers met een desinefcterend middel . 
 

Nieuwe Kredietovereenkomst met Triodos ondertekend

Nieuwe Kredietovereenkomst met Triodos ondertekend
Op 23 oktober 2018 tekenden de initiatiefnemers van het Gezondheidscentrum Lloyd's Terras en de Triodosbank de kredietovereenkomst. Hiermee is de financiering rond. Deze bestaat eigen investering door de initiatiefnemers aangevuld met leningen verstrekt door de Triodosbank en Fonds Het Nieuwe Doen.